TıpDil Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi

TıpDil Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi

Abruptly: Birdenbire, aniden, ansızın
Absolutely: Kesinlikle, tamamen
Accordingly: Öyle, bundan dolayı, bu yüzden
Admittedly: İtiraf etmek gerekirse
Ahead: İlerde, önde, önceden
Alternatively: Alternatif olarak
Annually: Yıldan yıla, yılda bir
Apparently: Görünüşe göre, anlaşılan
Approximately: Yaklaşık olarak
Backwards: Geriye, geriye doğru, geri
Barely: Ancak, anca, zar zor
Basically: Esasında, temel olarak
Beneath: Altında, altına, altta
Broadly: Geniş geniş, genel olarak
Certainly: Kesinlikle, elbette
Clearly: Açıkça, anlaşılır biçimde
Commonly: Çoğunlukla, bayağıca, alelâde
Comparatively: Orantılı olarak, nispeten,kısmen
Completely: Tam olarak, tamamıyla, bütünüyle
Consciously: Bile bile, bilinçli olarak, kasten
Consecutively: Birbirini izleyerek, artarda olarak
Consequently: Sonuç olarak, bu nedenle
Considerably: Oldukça, epeyce
Constantly: Sıkça, sık sık, sürekli
Continually: Sürekli olarak, boyuna
Continuously: Sürekli olarak, durmadan
Currently: Halen, şu anda
Definitely: Kesinlikle
Deliberately: Kasten, kasıtlı olarak
Equally: Eşit olarak
Especially: Özellikle, bilhassa
Essentially: Aslen, aslında, esasen
Even: Bile, dahi, hatta, üstelik
Evenly: Eşit olarak, başa baş olarak
Eventually: Sonunda, en sonunda
Exceptionally: Olağan üstü bir şekilde
Exclusively: Özellikle, sadece, yalnız
Extensively: Yaygın olarak, geniş olarak
Extremely: Aşırı, aşırı boyutta, son derece
Fairly: Oldukça, epey, dosdoğru
Formerly: Eskiden, önceden, vaktiyle
Fortunately: Neyse ki
Frequently: Sık sık, çoğu kez, çoğunlukla
Furthermore: Ayrıca, bundan başka, üstelik
Generally: Genel olarak, genelde, genellikle
Gradually: Azar azar, derece derece, gitgide, gittikçe
Hardly: Hemen hemen hiç, neredeyse hiç
Hence: Bundan, bundan dolayı
Highly: Büyük ölçüde, çok, son derece
However: Gene de, halbuki, fakat, lakin
Immediately: Hemen, derhal,
Indeed: Gerçekten, cidden, doğrusu
Inevitably: Kaçınılmaz biçimde
Instantly: Hemen, derhal, hemencecik
Invariably: Değişmeden, devamlı, sürekli olarak
Ironically: Alaylı biçimde
Least: En az derece, en az
Likewise: Ayni şekilde
Literally: Harfi harfine, tam anlamı ile
Mainly: Çoğunlukla
Meanwhile: Bu arada, aynı anda, iken
Merely: Sadece, ancak, yalnız
Moreover: Bundan başka, üstelik
Mostly: Çoğunlukla, genelde, başlıca
Mutual: Karşılıklı, iki taraflı, müşterek
Nearly: Hemen hemen, neredeyse
Nevertheless: Yine de, buna rağmen, bununla beraber
Nonetheless: Yine de, bununla beraber
Notably: Özellikle
Noticeably: Farkına varılacak derecede
Occasionally: Ara sıra, bazen
Originally: Aslen, aslında, orijinal olarak
Partially: Kısmen
Particularly: Ayrıntılı olarak, özellikle
Partly: Kısmen
Permanently: Daimi olarak, temelli olarak
Personally: Şahsen, kişisel olarak
Potentially: Olabilir, mümkün olarak, potansiyel olarak
Practically: Hemen hemen, neredeyse
Presumably: Herhalde, galiba, muhtemelen
Primarily: İlk olarak, öncelikle, başlıca
Privately: Özel olarak
Probably: Muhtemelen, olasılıkla, galiba
Properly: Düzgün bir şekilde
Quite: Oldukça, epey
Rarely: Nadiren, seyrek olarak
Rather: Oldukça, bayağı
Reasonably: Oldukça, makul bir şekilde
Recently: Yeni, son günlerde, yakınlarda
Regularly: Devamlı, düzenli olarak
Relatively: Nispeten
Remarkably: Dikkate değer biçimde
Reportedly: Söylendiğine göre
Roughly: Kabaca, aşağı yukarı
Scarcely: Nadiren, neredeyse hiç
Seldom: Nadiren, seyrek, arada bir
Severely: Sertçe, şiddetli bir şekilde
Similarly: Benzer bir şekilde, bunun gibi
Slightly: Hafifçe, belli belirsiz, biraz
Solely: Sırf, yalnızca, sadece, tek
Somehow: Bir şekilde, her nasılsa, her nedense
Somewhat: Birazcık, oldukça, bir miktar
Somewhere: Bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
Specially: Özellikle, özel olarak, bilhassa
Steadily: Düzenli bir şekilde
Straight: Düz, doğru, dümdüz
Subsequently: Sonradan, daha sonra, sonra
Suddenly: Ansızın, birdenbire
Superficially: Yüzeysel olarak
Surely: Elbette, muhakkak
Terribly: Son derece, berbat bir şekilde, aşırı
Thereafter: Ondan sonra, sonra
Thereby: Suretiyle, o suretle
Therefore: Bu nedenle, bundan dolayı
Thoroughly: Tamamen, adamakıllı, iyice
Thus: Böylece, bu sonuçla
Totally: Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
Unfortunately: Maalesef, ne yazık ki
Virtually: Neredeyse, hemen hemen
Well: İyi
Whatsoever: Ne, her ne, herhangi

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

tipdil Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!